Abembayo abeGokwe bayafa ngenxa yokuswela umoya wokuphefumula

237

Otsheketsha ababili bafa ngemva kokuhotsha ikhabhoni enengi emgodini, eGokwe ngoLwesibili emini.

Isikhulumeli samapholisa u-Inspector Emmanuel Mahoko uthe kuliqiniso ukuthi u-Irke Linda oleminyaka engamatshumi amabili lasikhombisa (27) loBenjamin Shona oleminyaka engamatshumi amabili lasithupha (26) bafa ngemva kokuswela umoya wokuphefumula emgodini weMatanda Village engaphansi kweNduna uNjelele, eGokwe.

Kubikwa ukuthi uLinda wehliselwa emgodini kusetshenziswa intambo. Ngenxa yekhabhoni enengi phakathi emgodini, uLinda wamemeza ecela usizo, omunye asebenza laye uShona wangena emgodini ezama ukumhlenga.

Otsheketsha laba bobabili bafa ngenxa yokuhitshwa yikhabhoni enengi ebisemgodini.

Abanye otsheketsha bangena emgodini lekhompuresa ukuze bavuthele, bakhiphe ikhabhoni kodwa bethuka befica uLinda loShona sebefile.

U-Inspector Mahoko uthe amapholisa afika kuleyondawo yesehlakalo akhipha izidumbu ezimbili.

Ukhuthaze abemigodi emincane abembayo ukuthi badinge izeluleko Kugatsha Lwezemigodi Lokuthuthukiswa Kwezokwemba ukuze basebenzise izindlela eziphephileyo emisebenzini yabo.

Indaba le ihumutshelwe elimini lwesiNdebele yiMidlands State University National Language Institute.

Comments are closed.