Baleme batsoela pele

247

Ke Primrose Tlou

BALEMI ba Nhwali mo Gwanda basemolotse ho lema lefa nabaese bafumani pula elikanetseng Pula
kento ebotse eratehang mo sechabeng kaufela hape ilokisa tsohle tse lesenyehileng kajoalo balemi
thomile holukisa masemo leholema.
Thuso ea holema ke engata mo maphelong abatho momahaeng leko toropong. Sechaba sothle
sesomolotse holema kahore pula fa etla etsoanetse hofithela balimi batsentse peo fatse.Pula keone
etisang lijo motafuleng fa ekana retabo reja meroho etsoanang bo Ledelele, Rothoe
leboThangazana kaha re lema momasemong. Balemi baekaeletse ho fetsa lithoko momalapeng
kaholema kanako.
Reboile le Monamoholo Rre Isack Siziba onileng le ponelo pele ea ho phakisa holema are
‘’holema ho batla otsenya pelo lemoya mohojone hore otle ofumana thobo ente hape hothusa
hofumana lijo tseli batlehang momebiling ea rona. Fa reka sebetsa kangata mo hoeleng tse letlang
retlabo re semolotse hoja meroho momasemong,arealo Siziba.
Atsoelela are seemo sa pula sea tsephisa hore rekana lethobo engata ngoaha otlang kahore lelemo
letlo hola kabonako le leboko tsa hoja mabele ma semong letlo khumana mabele aholile. Batho
batsoanetse holema pele hapula ena hore lelemo lehole kanako lehore pula fa esemolola hona
etlabo etetse ho holisa le lemo kaha retlabo rethahola.
Sechaba are lemeng kapela hore pula ha etla ephithele relimile ebe eholisa lelemo momasemong
kahore ahona otsebang selekano sapula mono ngoaha kajoalo rare sechaba seleme kapila hore fa
pula etla eholise lelemo eseng hore ebe elehona re semollang holema.

Comments are closed.