ZGC inokurudzira budiriro yevanhukadzi

NaArchford Chirimudombo

100

MARONDERA – Sachigaro weZimbabwe Gender Commission (ZGC), Mai Margret Mukahanana-
Sangarwe vanoti kubatsirwa kunoitwa vanhukadzi muraramo yavo kubudikidza nekupihwa
zvikwanisiro kunobatsiridza zvikuru munyaya dzekuwaniswa mikana yakaenzana pakati pevarume
nevakadzi.
Vakatizve kunobatsirazve kuti vanhukadzi vange vachiwanawo mikana yekutengesa zvinhu zvavo
pamisika yakasiyana-siyana vachikwanisazve kupa muono wavo pamisika iyi vachinzwikwawo
mifungo nemaonero avo.
Mai Mukahanana-Sangare vakatura mashoko aya kubudikidza naVaPeter Mawonere pachitiko
che2022 Provincial Gender Forum chakaitirwa paNyamakosi Business Centre kwaMutoko munguva
pfupi ichangodarika.
Gungano iri rakaitwa pasi pedingindira rinoti: “Kuwaniswa Kwemikana Yakaenzana Kunosimbaradza
Kubatsira Kwemunhu Wese Mukusimudzirwa Kwehupfumi Hwenyika.”
Madonzvo eGender Forum anosanganisira kutsvagurudza nekugadzirisa zvibingaidzo mukupa
vanhukadzi masimba munhyaya dzebudiriro yenyika, kuongorora zvinokonzera kuti vakadzi
vasawaniswe mikana yakafanira, kunan’anidza zvinokonzera mhirizhonga mudzimba uye
kujekeserana matanho anofanirwa kunge achitorwa pakuwanisa vanhukadzi mikana yakafanana
neyevarume mubudiriro yenyika.
Mai Mukahanana-Sangare vakasimbaradza shoko rekuti budiriro yenyika inozadzikiswa kubudikidza
nekuwaniswa zvikwanisiro mumabasa akasiyana-siyana.
“Tinoda kuti vakadzi vaitewo mari vogona kuzviriritira nemhuri dzavo, vagonewo kushandisa mari
dzacho nenzira dzakafanira, vavewo varidzi vezviwanikwa zvinosanganisira zvicherwa nevhu, vave
nemari dziri mumazita avo kumabhanga, vakwanisewo kupihwa zvikwereti zvekusimbisa mabhizimisi
avo uye vadzidziswewo mashandiro akanaka anoita kuti zvavanoita zvose zvive nepundutso
muraramo yavo.
“SeZimbabwe Gender Commission tine chivimbo chikuru mumashoko ekuti kubatsira madzimai
mumabhizimisi avo kana zvimwe zvavanoita mukusimudzira raramo yavo ndiko kunoita kuti munhu
wese ange achikwanisa kuwana bandiko raanodhonzawo mukuvaka nyika yedu,” vakadaro Mai
Mukahanana-Sangare.
Vakaendererazve mberi vachipa kutenda kukuru kuSecond Republic iri kutungamirirwa naPresident
ED Mnangagwa nekuunza zvirongwa zvekuti vanhukadzi vange vachibatsirikana zvinosanganisirawo
kuvhurwa kwebhanga reWomen’s Micro-Finance Bank.
Vakti: “ZGC inotenda zvikuru zvirongwa zviri kuparurwa neHurumende mukuzama kuona kuti
vanhukadzi vabatsiridzwa mukusimukira kwavo uye izvi zvinosanganisira kuparurwa kweFinancial
Inclusion Strategy, Women’s Micro-finance Bank, Women’s Development Fund Community
Development Fund pamwechetewo neWomen’s Desks mumabhanga nemasangano ezvemari.

“Pamusoro pezvo, gwaro rekusimudzirwa kwebudiriro yehupfumi hwenyika reNational Development
Strategy (NDS1) rinojekesa pachena kuti kusimudzira vanhukadzi mumabandiko akasiyana-siyana
kwakakosha mukuzadzikiswa kwezvivimbiso zveVision 2030.
“Kunyangwe zvazvo Hurumende iri kuzama nepainokwanisa kuparura zvirongwa zvekusimudzira
vanhukadzi, tinoonawo kuti vari kusangana nezvibingaidzo pakuwaniswa mikana kuti
vanyatsoshanda mukubatsiridza kuvaka nyika yedu. Zvibingaidzo izvi zvinosanganisira kunyimwa
mari dzezvikwereti, ivhu nezvimwewo zvikwanisiro zvinodiwa kuti mabasa avanobata anyatsoendeka
muchechetere.”
Sachigaro veZGC vakamhura zvikuru mhirizhonga mudzimba vachiti inodzoreredza shure kushanda
kwevanhukadzi.
“Tsvakurudzo dzakaitwa dzinoratidza kuti hurombo hunonyanyoonekwa muvanhukadzi vanogara
mumaruwa pamwechete nemumadhorobha vacho. Kudzikisirwa kwavo kunoita kuti vatadze kusvika
padanho repamusoro rekuzvishandira pamwechete nekushandirawo nyika,” vakadaro.

Comments are closed.