VMCZ iqonqosele onozindaba ukuba bananze amalungelo kazulu

By Liberty Mutamba

47

UGATSHA lwe Voluntary Media Council Zimbabwe(VMCZ) olu sebenza luxhamane  lentatheli
zindaba ekwethulweni  kwemibiko luqhube umhlangano obubuthanise  intantelizindaba Kanye
lezinye ingatsha ezimele zodwa ezikhangela ngamalungelo abantu  kuhlaziywa ngoku 
hlukuluzwa ,lokulondolozwa  kwamalungelo abantwana, omama, labantu abakhubazekileyo
osekuvamile endaweni zokuxhumana(Social media) kuma phephandaba lase misakazweni 
yakuleli.

Ugatsha lwe VMCZ lunanza ukuba ingane ezinengi kazisavikelwa  ngendlela eqondileyo 
kumaphephandaba ikakhulu laba  abadlwengulwayo , intandane kanye labanye  abantwana
abaswelayo.
Kunanzelwe ukuthi intatheli izindaba  kumele zixazulule umahluko Lopham zixoxhisana
labantwana ngoba abantwana kabenelisi ukuthatha izinqhumo bebodwa.
 Umntwana kumule akhulunyelwe ngumzali  ngoba umntwana ucina ekhulume imfihlo ecina
imfaka engozoni kusasa .
 Isikhulumi esingumgcinisahlalo ku Zimrights Local Peace Committee u Reason Dube ugcizelele
ukuba udaba lokucutshwa kwezindaba ebantwaneni ngendlela engafanelanga seluvamile 
kunhlangothi ezitshiyeneyo zokwethulwa kwembiko.
"Intantelizindaba kumele zivekele amalungelo abantwana  ngendlela eziphezulu ngoba
abantwana abenelisi ukuzikhulumela ezikhathini ezinengi"kutsho umnumzana Reason Dube.
Ubuye wahlafuna  udaba lomntwana we Tsholotsho owadlwengulwayo  kwagcwala endaweni
ezinengi zokuxhumana,  kumaphephandaba.
 "Imibiko ebihanjiswe isuke yakhangela  ngokuzithwala kwengane kuphela kukanti kumele
bagxile  ekukhangeleni onguye okhulelise umntwana. Ezinye inhlangathi zazikhipha
lomfanekiso wengane leyo. Lokhu kungacina kumhlupha umntwana lwana impilo yakhe yonke"
kugcizelela uReason Dube.

Omama abathengisa imizimba, lezigoga  babikwe  njengabantu abakhangelelwa phansi.
Babhalwa  ngendlela  engela buntu phakathi, ikanti lemithetho yendulo elokuhlukumeza abantu
laba ilokhe isalandelwa ngokugcweleyo  ekwethulweni kwemibiko ephathelane labo.
IVMCZ ikhankasela ukuba abantu babhalwe ngokulingana kwabo ikanti amalungelo abo enga
hlukuluzwa, U Caroline Kuhudzai ongu Senior Programs Officer kuVMCZ ugcizelele kabanzi.
"Kuvamile lokhu malanga lawa lokhu sokubuye amaphepha asebenza ebulenjini, onozindaba
kumele bbalanceukuba amalungelo abantu ahlukuluzwa kuzindaba, njalo siqoqonsela ukuba
kungabi labantu abatshiywa ngaphandle ikakhulu laba abakhangelelwa phansi." Kumho
uKuhudzai.

Comments are closed.