Amakhanka asebhahile ePelele eTuli line

170

BAKHALA ezimathonsi abahlali beTuli Mine kulandela ukuqhamuka kwakhanka aseqede
izifuyo, ikakhu imbuzi.
Abafuyi bathi amakhanka la asebakhiphe uthando lokufuya nanko basebenzela izithukuthuku.
Isakhamuzi sendawo le uPabalelo Sibanda ukhulume lentatheli yeNtepe Manama Community
Radio wathi baphezulu kodubo.
Silusizi ngalokhu esikhangelane lakho. Amakhanka asehlasela ezibayeni zembuzi.
Lasemadlelweni asesondele, sesisaba lokuvulela imbuzi ukuthi ziyekudla.
UPrincess Sibanda uthe amakhanka la asebulele umnotho. 
Imbuzi yiso isifuyo esivumayo endaweni yakithi. Siphila ngayo, kodwa nxa sekunje, sizaphila
nzima.
Izakhamizi zithe amakhanka la adla lezinja futhi.

Comments are closed.