Izakhamizi zidinga umdlwenguli ngokweso lokhozi

Ngu Liberty Mutamba

85

IZAKHAMIZI zeZansi yema Ndebeleni sezivule uphenyo lokuthi  kutholakale  umgulukudu
we Mawane uQondani ocatshangelwa  ukuthi ungumdlwenguli emhlubulweni kaward 13.
Izakhamizi zisukumelephezulu ngemva kokubhinywa kukagogo oleminyaka e83 emavikini
ambalwa adlulileyo.
Izakhamizi ezikhulume le phephandaba leli zibika  ukuthi  uQondani wazalelwa eSigodin
kodwa uhlala eMawane, umgulukudu ohamba ehlomile ngezikhali eziyingozi ezigoqela 
imikhonto, Ihloka,  ingqamu,  okucatshangelwa ukuba yizo  azisebenzisayo ekuzivikeleni
lapho engatholakala edlwengula.
"Silo bhinya thina lapha olala esiqoqodela ebusuku, unguduza ikakhulu imizi elabafelokazi,
labalo mkabo abasebenzela phetsheya.
Sesihlalele evalweni sisesabela ingane, labo mama bethu njalo lemavinkili sesihamba
siyimuli siseba ukubanjwa ngulowo bhinya." kutsho isakhumuzi sika Ward 13.
Okhangele ngokuhlalisane kuhle kwezakhamizi emhlubulweni weNtepe uMnunzana Arabile
Mathe usole kakhulu  izidakamizwa ezigoqela amaphilisi asenathwa  yintsha agijimisa igazi
acina eyimbangela  yokuba  badlwengule .
"Intsha isinatha amaphilisi agijimisa  igazi abenza  bahlale bevimba omama  ikanti
lezidakamizwa sebezithatha ngezinga eliphezulu" kutsho uMnu  Mathe.
 Ukhansila kaWard 13  uMiclas Ndlovu ubike ukuthi  ukudlwengula kwabantu esiqintini 
sakhe  sekubhahile.
"Ukudlwengula kwabo mama emangweni wethu sekubhahile, ngeviki ephelileyo sibambe
umfana eSifanjani village esolelwa ukudlwengula ugogo ole (83) simnikeze amapholisa.
Sicela ukuba abomthetho basixhase  ukuze sivikele indawo yakithi"kutsho ucllr Ndlovu.
Ngokunjalo ilizwe lonke jikelele kumalanga alitshimi lasithupha  aqalise mhlaka 25 Lwezi
esiyacina mhlaka 10 Mpalakazi   linanza umkhankaso olandelwa ngamazwe wonke jikelele   
awokuhlukunyezwa kwabo mama  kanye lamankazana asakhulayo (16 Days of activism for
gender based violence).
Usibalukhulu wenhlanganiso yabomama (Women Affairs,  Small Medium Enterprise
Development for Matebelela  Matebeleland South Provincial Development Officer 
unkosazana Merjury Sikhundla ukhuthaze kakhulu esithi kumele abantu babambane
ekulwiseni ukuhlukunyezwa kwabomama kanye lamantombazane asesemancane
osekungumkhuba osubhahe ilizwe lonke jikelele.

"Ngikhuthaza uzulu wonke ukuthi abambane  abuye akhuthale ekulwisaneni lodlakela
oselugcwele ilizwe lonke lokuhlukunyezwa kwabomama" kutsho uMerjury Skhundla.

Comments are closed.