Njodzi yavatyairi vemagonyeti

NaRutendo Chigiya

55

CHINHOYI – MUTYAIRI wegonyeti akasangana nenjodzi musi wa25 Mbudzi mauro
nguva dzegumi panzvimbo yema kiromita zana nema kumi matanhatu (160 km peg)
mumugwagwa we Harare – Chirundu.
Mugwagwa weHarare-Chirundu wasonwa nematsotsi anozivikanwa nezita rekuti
makaramata ayo anomiririra gonyeti parinenge rakuremererwa nekufamba mumikata
vocheka tambo dzinofambisa mweya pamarori makuru izvo zvinokonzera kuti rimire
kufamba zvakanaka.
Izvi zvakaitika kuna Terrence Sixpence mutyairi wegonyeti anonzi aive akatakura
vamwe vanhu mazita avo haana kudomwa pamwe ne huwandu hwavo.
Achitaura neTelegraph, mutevedzeri wemutauriri wemapurisa wemudunhu
reMashonaland West, vaIan Kohwera vakati ivo: “Mutyairi wegonyeti akati anzwa
kuti gonyeti harisi kufamba zvakanaka akaburuka nemumwechete vakatarisa
vakaona kuti tambo kana kuti mapayipi akanga adambuka.
“Zvichakadaro, varume vaviri vakabudikira kubva musango vakatanga kurova
Mutyairi nemumwe wake nematombo zvakaipisisa,” vakadaro vaKohwera.
Mutyairi akatemwa akakuvara zvakaipa mumwe waakanga ainaye akatiza. Mbavha
dzakaba mabhegi matatu akanga aine zvakasiyana siyana, laptop yemhando yeHP
nemaUSD makumi matanhatu nemashanu.
Vakamhan’ara kumapurisa eKaroi Rural Police Station uko vachiri kuita tsvagurudzo.
“Nyaya dzeumbavha hurikuitika mumigwagwa dzawandisa tichitarisa munzira
yeHarare-Chirundu pamwe neye Harare-Bulawayo tisati tasvika muChegutu.
“Kuwanda kwemushika-shika kuriku konzera kubirwa kwevanhu zvakanyanya.Uye
kunevanokwira mushika-shika ngavakwire motikari dzavanoziva kana kukwira mota
dzeruzhinji.
“Vatyairi vema gonyeti vanokurudzirwa kuti vasafambe munguva dzemanheru
kudzikisa njodzi dzekubirwa,” vakadaro VaKohwera.
Vakakurudzira veruzhinji kuti vanenge vaineruzivo maererano nezviitiko izvi vazivise
kamba yemapurisa aripedyo navo, kana kutyaya runhare panoti 067-2129049/
2129047.

Comments are closed.