Ikhefu elidlule lidanisa osomabhizimusi

NguNontobeko Sibanda

47

OSOMABHIZIMUSI beGwanda bathi balokudana okukhulu ngekhefu elidlulileyo ngenxa
yokuthi impahla zabo zingasathengangwa ngendlela akade beyikhangelele.
Bathi nxa beqathanisa lomnyaka ka2021 ibhizimusi lehle ngezinga eliphezulu kakhulu.
Omunye wabosomabhuzimusi ozisebenzayo uSithembinkosi Moyo uveze ukudana kakhulu
esithi ube lenzuzo encane kakhulu okwenze ibhizimusi lakhe labuyela emuva.
Ngilokudana kakhulu ngekhefu elidlulileyo kubhizimusi lami ngoba ngithole inzuzo encane
kakhulu eyenze ibhizimusi lami labuyela emuva ngezinga eliphezulu"kutsho uSithembinkosi
Moyo.
Umnunzana Silas Ncube ongumtshayeli wemitshova yemaphandleni uthe ibhizimusi
alizange limthabise ngendlela ayekhangelele ngayo lapho eqathanisa leminyaka edlulileyo
ngoba wayethola inzuzo engcono.
Ibhuzimusi alizange lihambe ngendlela ebengikhangelele ngayo lapho ngiqathanisa leminye
iminyaka eyadlulayo ngoba bengithola imali engcono kakhulu kutsho uSilas Ncube.
UPetros Ncube olesitolo emaphandleni eMatshetsheni uthe impahla zakhe ayeziwodele
ikhefu azithengwangwa kuhle ngoba lokhe zigcwele isitolo kwandulele ngamanye amakhefu
ubezithengisa ziphele zonke.
Imphahla zami engangiziwodele ikhefu zisele zigcwele isitolo ngoba zingathengwanga
ngendlela ebengikhangelele ngayo kukanti kwamanye amakhefu bengizithengisa ziphele
kutsho uSilas Ncube.

Comments are closed.