Rimwe sangano kwaMurewa robatsira nherera

Nemunyori weChaminuka

52

MARONDERA- Sangano reHeather Chimhoga Orphan Care (HCOC) riri kufambira mberi
nemabasa akanangana nekurwisana nedenda reshuramatongo zvikuru kune vana vadiki
vekwaMurehwa panguva iyo nyika iri kuvavarira kuti izenge ichipedza denda iri zvachose.
Kubudikidza nekushandidzana neHurumende yakamiririrwa nebandiko reNational Aids
Council (NAC) zvirongwa nemabasa esangano iri zvabatsira zvakanyanya mukudzikisa
huwandu hwevanhu vanofa nechirwere ichi.
Vachitaura pakutenderera pakiriniki yakavakwa pamuzinda wavo, mukuru wesangano iri
VaAlbert Mukonda vakati panguva iyo vainge vasati vatanga kuita hurongwa hwekubatsira
vana vanorarama nehutachiwana hweHIV nevakafirwa nevabereki nekuda kwedenda iri
vana vechidiki vazhinji vaifa nekuda kwekushaya rubatsiro.
“Munharaunda yedu ino yeWard 6 maMurehwa, tine vana vazhinji vanozvarwa vaine
hutachiwana hweHIV. Mukuvabatsira, tinotaura navo zvakanaka kuti vagamuchire
zvavakazvarwa vari uye tovakurudzira kuti vange vachigara vachinwa mishonga yavo yeAnti-
Retroviral Therapy (ART). Pari zvino, tine vana vanosvika kumakumi matatu nevatanhatu
vatiri kubatsira muchirongwa ichi.
“Mabasa edu abatsiridza zvakanyanya mukukudza huwandu hwevari kunwa mishonga yavo
uye kuderedza zvimwe zvirwere zvingangoda kuvabata. Tinovapazve chikafu chinovaka
miviri nguva nenguva kuitira kuti miviri yavo igare yakagwinya,” vakadaro.
VaMukonda vakaenderera mberi vachiti kuvakwa nekuvhurwa kwekiriniki pamuzinda
weChimhoga Orpharn Care kuchaita kuti vana vanorarama nehutachiwana hweHIV vazenge
vachibatsirwa zvakasununguka.
“Sesangano, tiri kubatsiridza basa reHurumende munyaya dzezvehutano kubudikidza
nekuzobatsiridza kuti vana ava vange vachigara vachitevedzera nguva dzekunwa mishonga
sekukomekedzwa kwazvinenge zvakaitwa uye tichange tichivatsiridza pakurwisa
nekutsivirira zvimwewo zvirwere zvingangovabata kuitira kuchengetedza hutano hwavo.
“Pakiriniki yedu, tine hurongwazve hwekubatsira vana vanorarama nehurema pamwechete
nekupakura mazano ezvehutano pakati pevechidiki vemunharaunda. Pakusimbisa nyaya
yedu yekubatsira kuti vana vasavarairwe pakunwa mishonga yavo, tinoshandisa
nharembozha tichivarangaridza kana nguva yekuti vamwe ichinge yakwana vari chero
kunzvimbo.
“Tinogara tichitaura kuti zvakanaka kutevedza nguva yavanofanirwa kunwa mishonga kana
mapiritsi avo uye mukuita izvi, dzimwe nguva tinovashanyira kudzimba dzavo.”

Vakatizve sesangano, vari kudyidzana zvakanaka chose nemamwe makiriniki pazvirongwa
zvekurwisana nedenda reshuramatongo vakatenda sangano reNAC nekuda kwerutsigiro
rwavanovapa nenzira dzakasiyana-siyana.
Zvichakadaro, sangano reChimhoga Orphan Care riri kubhadharira vana mazana maviri
nemakumi matatu nevana mari dzechikoro pazvikoro zvakasiyana-siyana uye vanotova
nevamwe gumi nevana vavari kubhadharira kumaUniversity akasiyana-siyana.

Comments are closed.