LOADING

Type to search

Provincial Newspapers Telegraph

ZCTU yokurudzira kubatsira vakwegura

Share

CHINHOYI- VASHANDI vari muboka reZimbabwe Congress of Trade Union (ZCTU)
vokurudzirana kubatira pamwe mukubatsira vakwegura.
Sachigaro webandiko reZCTU Northern Region Social Welfare, VaWellington Chiparamakura,
munhaurirano nebepa nhau rino vapedza musangano wavo panzvimbo yokutandarira
muChinhoyi, vakati vakaronga komiti ichasanobata basa mukuunganidza zvinhu zvichazono
pihwa vakwegura avo vanogara pamusha weChegetanai.
“Taita musangano wokuronga komiti ichasanobata zvigaro ichiunganidza zvinhu
zvatichazonoendesa kuChengetanai Old People’s Home.
“Tave nemakore mashanu tichibatsira vagari vepamusha uyu. Tino vashanyira kamwe chete
pagore. Izvitazviitira kuti tisazoita zvechimbi chimbi kuunganidza zvinhu zvatinoda kunopa
anasekuru nana ambuya vedu.
“Gore rino tiri kukurudzirana kuti wose ane chekuita neZCTU muNorthern Region anofana
kuita pake kuita kuti vari kuChengetanai vawane chouviri zvishoma zvatichaunganidza
zvinofana kubva kumunhu wose.
“Vose vanezvigaro muma komiti akasiyana siyana muZCTU vanokurudzirwa kubvisa mari
inoita gumi ($10) remadhora eku America pagore, vamwe vose vanobvisa mapondo matatu ($6),
munhu anobvisa makobiri makumi mashanu (0.50c) pamwedzi wonga woga.
“Tiri kutarisira kuti zvikabuda saizvozvo tinofana kuunganidza mazana matanhatu emadhora
($600) ndoyoto shandisa kutenga zvinhu zvatichaendesa kuChengetanai, asi anokwanisa kubvisa
pakuru haarambidzwi hake,” vakadaro VaChiparamakura.
Mukuru weZCTU vakatenda zvikuru vatapi venhau vasiri nhengo dzeZCTU vanoti Nunurai Jena
naRobert Tapfumanei, uye Adrian Zarimba wekuZimbabe Elections Support Network avo
vakabatsirawo nezvavaiva nazvo zvakaendeswa pamwe chete nezvainge zvaunganidzwa
nenhengo dzeZCTU
ZCTU yakatanga kubatsira musha weChegetanai mugore ra2018 apo vatapi venhau vanoti Farai
Chikore naAdmire Chitsungo vaunza nyaya iyi ikatambirwa nemaoko maviri nevamwe
vashandi.
Gore rapera, ZCTU yakaendesa zvavainge vaunganidza kumusha weChenegtanai apo nguva
yavainge vavimbisa kuti vanoshanya panzvimbo iyi yapfuura. Vakati zvinhu zvainge zvanonoka

kuunganidzwa, izvo zvakazopa kuti parongwe komiti inoona nezve urwere hwevashandi, ndufu,
kuwadzana uye kubatsira vanoshaya.
Komiti itsva iyi yakaronga kuzoita mhemberero dzezuva rokuzvarwa dzenhengo dzavo
vachibatanidza vanhu vakazvarwa mumwedzi umwe chete vachifara pazuva rimwe chete.
Vakawirirana zvakare kuti vachabvisa chema ye$1 rimwe chete pamunhu uye vaiti vachange
vachishanyira nzvimbo dzemafura mhepo kunogocha vachiwadzana kamwe chete pamwedzi
mina.
Mwedzi mina yokutanga vaiti vachanoungana vachifara havo munzvimbo yekutandarira imwe iri
muChinhoyi.
Mwedzi mina inotevera vakawirirana kuenda kuMazvikadei, kupera kwegore vakati vachaenda
kuKariba kana vakakwanisa kuunganidza mari dzavakatarirana.

Verified by MonsterInsights