Nyamhanza ochemachema nevageri

NaChenjerai Gumbeze

95

CHEGUTU – MUMWE murume anozivikanwa nezita remadhunhurirwa rekuti
Musvuuganda nekuda kwemhanza yakatekeshera musoro wese anoti vageri
vakumubhadharisa mari zhinji kwazvo iye achizogerwa nzvimbo diki diki.
Akim Chirau, uyo anemhanza pakati pese pemusoro kusvika kugotsi
anochemachema achiti iye anofanira kubhadhara chidimbu chemari dzinobhadharwa
nevamwe.
Chirau ane bvudzi shoma shoma kumativi kwemusoro padyo nenzeve. Nekuda
kwekusada kuonekwa mhanza,murume uyu anogara musoro ungori baravara. Anoti
iye anogerwa katatu pamwedzi zvinova zvirikumuburitsira mari.
"Ini bvudzi rangu ishoma zvekuti haritore maminitsi maviri kugera nekuda
kwemhanza yangu yakatekeshera musoro wese. Chandinetsa ndechekuti vageri
vanongondichaja semunhu wese. Ndinofanira kubhadhara chidimbu chemari
dzinobhadharwa nevamwe," akadaro Chirau.
Mumwe wevageri, Casper Mutori, akati ivo sevageri vanongobhadharisa musoro
kwete kuwanda kwebvudzi. "Mudhara Chirau kungodawo kutaurisa. Isu tinochaja
musoro kwete bvudzi. Zvekuti ane mhanza hatizvitarise isu," akadaro Mutori.
Vanogera musoro vanochaja mari dzakasiyana siyana kutangira padhora
rekuAmerica zvichikwidza.

Comments are closed.